Zaključak o usvajanju Nacrta budžeta Opštine Gacko za 2018. godinu