Закључак о усвајању Нацрта буџета Општине Гацко за 2018. годину