Zaključak o usvajanju Izvjetaja o radu za 2019. OBO Gacko