Закључак о усвајању Извјетаја о раду за 2019. ОБО Гацко