Zaključak o usvajanju izvještaja o zatečenom stanju JP “Komus” a.d. Gacko na dan primopredaje dužnosti i Izvještaj o radu za period 09.07 – 10.09.2021. godine