Закључак о усвајању извјештаја о затеченом стању ЈП “Комус” а.д. Гацко на дан примопредаје дужности и Извјештај о раду за период 09.07 – 10.09.2021. године