Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu