Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa i rezultatima postignutim u vaspitno-obrazovnom radu za 2021/22. godinu, JPU “Dječiji vrtić” Gacko