Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији годишњег програма и резултатима постигнутим у васпитно-образовном раду за 2021/22. годину, ЈПУ “Дјечији вртић” Гацко