Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2019. JU Centar za socijalni rad Gacko