Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Turistička organizacija opštine Gacko