Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Informativno – kulturni centar Gacko za 2018. godinu i Program rada sa Finansijskim planom za 2019. godinu