Usluge prevoza pitke vode autocisternom za vodu za vodu za potrebe stanovništva u sušnom periodu u 2012. godinu za selo Dulići