Услуге превоза питке воде аутоцистерном за воду за воду за потребе становништва у сушном периоду у 2012. годину за село Дулићи