Snimanje situacionog plana R 1:200 i snimanje nove crkve