Снимање ситуационог плана Р 1:200 и снимање нове цркве