Sanacija poslovno – stambenog objekta – dio prizemlja vl. M. M.