Санација пословно – стамбеног објекта – дио приземља вл. М. М.