Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Gacko