Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Гацко