Rješenje o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava, društveni nadzor i predstavke