Рјешење о именовању Одбора за заштиту људских права, друштвени надзор и представке