Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JU Informativno – kulturni centar Gacko