Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Информативно – културни центар Гацко