Rekonstrukcija (asfaltiranje) dijela ulice Alekse Šantića sa izgradnjom priključaka