Radovi na sanaciji lokalnih makadamskih puteva i putnih objekata u selu Fazlagića Kula