Posebna odluka: Kreditno zaduženje za finansiranje kapitalnih ulaganja u iznosu od 1.800.000,00KM