Poništenje postupka: Kreditno zaduženje za finansiranje obaveza prenesenih iz prethodnih godina u iznosu od 1.300.000,00 KM