Odluka o pokretanju postupka: Vršenje kontrolnih ispitivanja tamponskih slojeva i asfaltnih uzoraka na lokalnim putevima u MZ Nadanići.