Одлука о покретању поступка: Вршење контролних испитивања тампонских слојева и асфалтних узорака на локалним путевима у МЗ Наданићи.