Odluka o pokretanju postupka – Sistematska deratizacija na području opštine Gacko u 2016. godini