Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Gacko u 2017. godini