Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Idejni projekat parka u Gacku u okviru RP „Barica“