Одлука о избору најповољнијег понуђача – Идејни пројекат парка у Гацку у оквиру РП „Барица“