JP “Komus”: Nabavka usluga osiguranja lica, imovine i sredstava za potrebe društva u 2021. godinu