ЈП “Комус”: Набавка услуга осигурања лица, имовине и средстава за потребе друштва у 2021. годину