Kreditno zaduženje opštine Gacko u iznosu od 3.035.000,00 KM, podijeljen na dva LOT-a