Кредитно задужење општине Гацко у износу од 3.035.000,00 КМ, подијељен на два ЛОТ-а