Izrada i montaža grbova R. Srbije i figura vojnika na spomeniku borcima odbrambeno otadžbinskog rata