Deviperizacija (eradikacija) na području opštine Gacko u 2019. godine na površini od 14.000,00 ʍ²