Čišćenje lokacije na Čemernu od česme do klizišta na dužini od 4.800 m