Чишћење локације на Чемерну од чесме до клизишта на дужини од 4.800 м