SŠC “Pero Slijepčević”

NAZIV: Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” Gacko
ADRESA: Solunskih dobrovoljaca br. 24
TEL: 059/464-932, 464-933, 463-412

Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” u Gacku nastavlja tradiciju srednjoškolskog obrazovanja koje je vremenom mijenjalo struke i zanimanja od 1921/22. školske godine kada je osnovana niža realna gimnazija. Odlukom Ministarstva prosvjete od 1948. godine otvorena je Državna niža realna gimnazija a 1955/56. školske godine srednja škola.
1958/59. godine bile su sve četiri godine sa 124 učenika.
06. 12. 1967.  godine tadašnja gimnazija preselila se u sadašnju zgradu i nosi ime “Šućrija Ćimić” do 04. 06. 1975. godine kada je osnovan Srednjoškolski centar pod istim imenom.
25. 08. 1993. godine opštinskom odlukom promijenjen je naziv u Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” Gacko.
1980/81. školske godine uvodi se srednje umjereno obrazovanje, gimnazija se gasi odlukom tadašnjih vlasti, a ponovo se uvodi 1993/94. godine kao srednje stručne škole sa područja rada; mašinstvo i obrada metala, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, ekonomija, pravo i administracija, geologija, rudarstvo i metalurgija, elektrotehnika i poljoprivreda koje se mijenjaju prema potrebama privrede i zahtjevima opštine Gacko.
Od 1955/56. školske godine srednju školu završilo je više od 4.500 učenika srednjih škola od čega je oko polovina gimnazijalaca. Veliki broj nastavio je dalje školovanje na višim školama i fakultetima. Značajan broj bivših učenika ove škole stekao je naučna zvanja magistara, doktora nauka sa radom u mnogim zemljama bivše Jugoslavije i rasejanja.
Prema broju stanovnika u Gacku je bilo najviše fakultetski obrazovanih ljudi od kojih više od 90 doktora svih nauka.
Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” je dobra kadrovska osnova za nastavak školovanja.
Trenutno školu pohađa 450 učenika u 18 odjeljenja od kojih 206 gimnazijalaca-8 odjeljenja, 244 učenika stručnih škola, područje rada mašinsto i obrada metala, zanimanje mašinski tehničar četvrti stepen, varioca i bravara treći stepen; ekonomija, pravo i administracija, zanimanje ekonomski tehničar i poslovno pravni tehničar četvrti stepen i poslovno pravni sekretar treći stepen; geologija i rudarstvo-rudarski tehničar.
Narednih godina broj učenika će se povećavati uvidom u evidenciju petih, šestih, sedmih, osmih i devetih razreda.
Vaspitno obrazovni rad u ovoj školi stručno je zastupljen sa 34 nastavnika koji posjeduju licence. Rad se odvija u jednoj prijepodnevnoj smjeni u 21 učionici, vlastitoj fiskulturnoj sali sa vlastitim metalskim radionicama i vlastitim centralnim grijanjem na čvrsto gorivo.
Oko polovina učenika je šireg područja opštine Gacko koja dobro uvezenim putnim saobraćajem ne osložnjava vaspitno-obrazovni proces u jednoj smjeni.
Nastava je polu kabinetska. Dobro su opremljeni kabineti informatike, geografije, mašinstva, fizike, srpskog jezika i stranih jezika. Školski objekti su u dobrom stanju sa zamijenjenim krovom i plastificiranim svim otvorima.
Planski se zamjenjuje zastarjela oprema u kabinetima.
Savjet učenika i Savjet roditelja igraju značajnu ulogu direktno i indirektno u rješavanju svih pitanja u školi.
Pored redovne nastave planski su organizovane vannastavne aktivnosti u svim školskim i van školskim manifestacijama. Rezultati su višestruki što govore rezultati sa regionalnih, republičkih i entitetskih takmičenja.
Kontinuirana je saradnja sa Republičkim pedagoškim zavodom i Ministarstvom prosvjete i kulture.