СШЦ “Перо Слијепчевић”

НАЗИВ: Средњошколски центар “Перо Слијепчевић” Гацко
АДРЕСА: Солунских добровољаца бр. 24
ТЕЛ: 059/464-932, 464-933, 463-412

Средњошколски центар “Перо Слијепчевић” у Гацку наставља традицију средњошколског образовања које је временом мијењало струке и занимања од 1921/22. школске године када је основана нижа реална гимназија. Одлуком Министарства просвјете од 1948. године отворена је Државна нижа реална гимназија а 1955/56. школске године средња школа.
1958/59. године биле су све четири године са 124 ученика.
06. 12. 1967.  године тадашња гимназија преселила се у садашњу зграду и носи име “Шућрија Ћимић” до 04. 06. 1975. године када је основан Средњошколски центар под истим именом.
25. 08. 1993. године општинском одлуком промијењен је назив у Средњошколски центар “Перо Слијепчевић” Гацко.
1980/81. школске године уводи се средње умјерено образовање, гимназија се гаси одлуком тадашњих власти, а поново се уводи 1993/94. године као средње стручне школе са подручја рада; машинство и обрада метала, трговина, угоститељство и туризам, економија, право и администрација, геологија, рударство и металургија, електротехника и пољопривреда које се мијењају према потребама привреде и захтјевима општине Гацко.
Од 1955/56. школске године средњу школу завршило је више од 4.500 ученика средњих школа од чега је око половина гимназијалаца. Велики број наставио је даље школовање на вишим школама и факултетима. Значајан број бивших ученика ове школе стекао је научна звања магистара, доктора наука са радом у многим земљама бивше Југославије и расејања.
Према броју становника у Гацку је било највише факултетски образованих људи од којих више од 90 доктора свих наука.
Средњошколски центар “Перо Слијепчевић” је добра кадровска основа за наставак школовања.
Тренутно школу похађа 450 ученика у 18 одјељења од којих 206 гимназијалаца-8 одјељења, 244 ученика стручних школа, подручје рада машинсто и обрада метала, занимање машински техничар четврти степен, вариоца и бравара трећи степен; економија, право и администрација, занимање економски техничар и пословно правни техничар четврти степен и пословно правни секретар трећи степен; геологија и рударство-рударски техничар.
Наредних година број ученика ће се повећавати увидом у евиденцију петих, шестих, седмих, осмих и деветих разреда.
Васпитно образовни рад у овој школи стручно је заступљен са 34 наставника који посједују лиценце. Рад се одвија у једној пријеподневној смјени у 21 учионици, властитој фискултурној сали са властитим металским радионицама и властитим централним гријањем на чврсто гориво.
Око половина ученика је ширег подручја општине Гацко која добро увезеним путним саобраћајем не осложњава васпитно-образовни процес у једној смјени.
Настава је полу кабинетска. Добро су опремљени кабинети информатике, географије, машинства, физике, српског језика и страних језика. Школски објекти су у добром стању са замијењеним кровом и пластифицираним свим отворима.
Плански се замјењује застарјела опрема у кабинетима.
Савјет ученика и Савјет родитеља играју значајну улогу директно и индиректно у рјешавању свих питања у школи.
Поред редовне наставе плански су организоване ваннаставне активности у свим школским и ван школским манифестацијама. Резултати су вишеструки што говоре резултати са регионалних, републичких и ентитетских такмичења.
Континуирана је сарадња са Републичким педагошким заводом и Министарством просвјете и културе.