Samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću

Samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću je Zorica Nikolić. Kontakt telefon:  059/472-436, lokal 106 

Samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću obavlja sljedeće poslove:

  • Koordinacija aktivnosti na području poboljšanja komunikacije i informisanja unutar opštinskih organa;
  • Uspostavljanje komunikacije sa sredstvima informisanja i organizovanje medijskih kampanja u službi Načelnika;
  • Organizovanje informisanja u vanrednim i kriznim situacijama;
  • Priprema saopštenja i obavještenja Administrativne službe Opštine i Skupštine opštine;
  • Uređivanje WEB stranice opštine Gacko;
  • Planiranje, izrada i implementacija Opštinske strategije komunikacije sa javnostima;
  • Priprema, koordinacija i realizovanje projekata ispitivanja javnog mnjenja;
  • Uređivanje i izdavanje publikacija (od značaja za Opštinu)-promo materijala, biltena, brošura, vodiča…;
  • Obezbjeđivanje audio, video i foto zapisa;
  • Obavljanje i drugih poslova po nalogu Načelnika.