Turistička organizacija opštine Gacko

Turistička organizacija opštine Gacko počela je sa radom 8. avgusta 2008. godine. Osnovana je u cilju valorizacije, očuvanja i zaštite životne sredine i poboljšanja razvoja turizma opštine Gacko.

Turistička organizacija opštine Gacko je Javna ustanova sa potpunom odgovornošću.

Turistička organizacija opštine Gacko obavlja poslove na promociji i unapređenju turizma od interesa za opštinu Gacko, odnosno na pozicioniranju grada kao turističke destinacije, na domaćem i međunarodnom tržištu, tj. obezbjeđuje turističko-informativnu propagandnu djelatnost opštine Gacko u zemlji i inostranstvu.

Contact

  • NAZIV: Turistička organizacija opštine Gacko
    ADRESA: Stojana Kovačevića br. 2
    TEL/FAKS: 059/472-600
    E-mail: jutoog@gmail.com