Zimsko održavanje lokalnih puteva u opštini Gacko Lot 6 (Stepen, Pržine, Danići …)