Zemljani radovi na izmještanju visokonaponskog kabla u obuhvatu sportske dvorane