Zaključak o usvajanju Rebalansa budžeta Opštine Gacko za 2017. godinu