Закључак о усвајању Програма коришћења средстава по основу експлоатације минералних сировина за 2020. годину